درحال بارگذاری...
Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

دستگاه اسکلتی

استخوان بندی

 

از نظر توصیفی معمولاٌ استخوان ها به دو دسته اصلی تقسیم میشوند
استخوان بندی محوری:
محور یا بخش اصلی: سر و صورت ،ستونفقرات و قفسه سینه

استخوان بندی ضمیمه ای : پیوست یا بخش الحاقی اندام فوقانی وتحتانی
استخوان بندی محوری افراد بالغ شامل 80قطعه استخوان است که جمجمه ، ستون مهره ( استخوان های پشت ) و دنده ها را می سازند استخوان بندی ضمیمه ای افراد بالغ شامل 126قطعه استخوان است که اندام های فوقانی ( دست ها ) و اندام های تحتانی پا ها را تشکیل میدهند

 

حفره :یک فرو رفتگی یا حفره گرد یا بیضی شکل
است که ممکن است یک سطح مفصلی نیز باشد.
ناودان یا شیار :فرو رفتگی باریک و دراز ( همانند یک
شیار دراز )است و معمولا یک یا چند وتر از درون
ناودان عبور میکنند.
لبه یا خط :بر آمدگی باریک ودراز است که معمولاٌ
محل اتصال و چسبندگی یک یا چند ماهیچه است

ستیغ :برآمدگی پهن را گویند .
زائده : برآمدگی استخوانی بر روی تنه اصلی استخوان
است که معمولا محل اتصال و چسبندگی وتر ها یا رباط ها
می باشد.
خار: زائده صافی است که ممکن است تیز و باریک و یا
پهن باشد.
اپی کوندیل :برامدگی کوچک و مجاور لقمه (کوندیل) را
گویند

تکمه : زائده کوچک گرد را گویند.
برجستگی : زائده بزرگ گرد را گویند
برآمدگی تروکانتر نام دیگر برجستگی است که به
طور ویژه و تخصصی برای توصیف استخون ران به
کار میرود .
سوراخ : مجرای وسط استخوان است که محل عبور
3عروق خونی و اعصاب است

استخوانهای دست و پا یکی از اعضای استخوان بندی و اسکلت بدن انسان

دست و پا هر یک بوسیله چند استخوان به تنه متصل می‌شوند. استخوانهای رابط دسته را به تنه ، شانه و استخوانهای رابط پا را به تنه ، نیم‌لگن می‌گویند.
استخوان شانه یکی از اعضای استخوان بندی و اسکلت بدن انسان
دو استخوان است. یکی ترقوه در جلو که از یک طرف به جناغ و از طرف دیگر به کتف مربوط است دیگری کتف در پشت شانه کتف استخوان پهن و نازکی است که شکل مثلث دارد سر استخوان بازو ، در گودی استخوان کتف فرو می‌رود و در آن می‌چرخد.
استخوان نیم‌لگن یکی از اعضای استخوان بندی و اسکلت بدن انسان
استخوان منفردی است که از چسبیدن سه استخوان جنینی به نام استخوانهای تهی‌گاهی ، شرم‌گاهی و نشیمن‌گاهی بوجود آمده است. از مجموع دو نیم‌لگن و استخوان خاجی فضایی بوجود می‌آید که به آن لگن خاصره می‌گویند.
استخوان دست یکی از اعضای استخوان بندی و اسکلت بدن انسان
دست شامل این استخوانها است. استخوان بازو استخوانی است دراز و از بالا در سوراخ کتف مفصل می‌شود و از پایین با استخوانهای ساعد ارتباط دارد. استخوانهای ساعد که شامل زند زبرین و زند زیرین است زند زیرین ، زایده‌ای به نام آرنج دارد که با استخوان بازو مفصل می‌شود ولی زند زبرین از پایین به مچ مفصل می‌شود. مچ دست ، هشت استخوان کوتاه دارد که در دو ردیف قرار دارد. کف دست ، پنج استخوان نسبتا دراز دارد که از یک طرف با مچ مفصل می‌شود و از طرف دیگر با انگشتان. انگشتان دست که هر یک سه بند دارد، جز شست که دارای دو بند است.
استخوان پا یکی از اعضای استخوان بندی و اسکلت بدن انسان
استخوان ران که درازترین استخوان بدن است. سر برجسته آن در گودی نیم‌لگن فرو می‌رود و در آن می‌چرخد، سر دیگر آن دو برجستگی و یک شیار دارد. در مقابل شیار ، استخوان کوچک پهنی به نام کشکک جای دارد. استخوانهای ساق ، شامل درشت نی و نازک نی است. درشت نی از بالا با ران و از پایین با استخوانهای مچ پا مفصل می‌شود. قوزک داخلی پا ، سر درشت نی است. نازک نی از بالا به درشت نی تکیه می‌کند و از پایین ، قوزک خاجی پا را می‌سازد.
مچ پا ، 7 استخوان دارد که بزرگترین آنها پاشنه را بوجود می‌آورد. کف پا ، شامل پنج استخوان است. استخوانهای مچ به جز پاشنه و استخوانهای کف به صورت قوسی قرار گرفته‌اند و کاملا به زمین تکیه نمی‌کنند. انگشتان پا که هر یک شامل سه بند است. به جز شست که دو بند دارد. استخوانهای انگشتان پا کوچکتر از استخوانهای انگشتان دست هستند و تحرک مختصری دارند.
رشد و نمو استخوان یکی از اعضای استخوان بندی و اسکلت بدن انسان
همه استخوانها در دوره جنینی در ابتدا به صورت بافت پیوندی ظاهر می‌شوند اما تبدیل شدن آنها به استخوان به یک طریق صورت نمی‌گیرد. استخوانهای پهن از حالت پیوندی مستقیما به استخوان تبدیل می‌شوند. اما استخوانهای دراز ابتدا از حالت پیوندی به غضروف تبدیل شده و سپس غضروف استخوانی می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

بالا