درحال بارگذاری...
Empty cart

محصولی در سبدخرید وجود ندارد

لطفا قبل از ثبت نام به دقت نکات زیر را مطالعه نمایید

 

 • برخورداری از سلامت کامل جسمی و عقلی

 • رضایت کامل خوانواده و همسر جهت ثبت نام و شرکت در دوره اموزشی

 • در صورت انصراف هنر جو از شرکت در دوره اموزشی ماساژ استاد عماد احمدی و آموزشگاه فروغ ایرانیان ، موسسه نگین ایرانیان  به هر دلیلی به هیچ وجه امکان برگشت وجه واریزی هنر جو وجود نخواهد داشت

 • هنر جو امکان فرستادن شخص دیگری را به جای خود جهت شرکت در دوره اموزش ماساژ استاد عماد احمدی آموزشگاه فروغ ایرانیان ، موسسه نگین ایرانیان نخواهد داشت.

 • خاموش کردن تلفن همراه طی دوره اموزشی و رعایت کلیه موازین و شئونات اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی ایران الزامی میباشد.

 • شیوه نامه انضباطی کارآموزان آموزشگاه:

 • ۱- رعایت ادب و احترام وحسن برخورد نسبت به موسس و مدیر و مربی… و دیگر کارکنان آموزشگاه

 • الف- رعایت حسن رفتار و اخلاق و همکاری با سایر کارآموزان و اجتناب از شوخی و حرکات غیر معقول در طول ساعات حضور در آموزشگاه.

 • ب- حضور به موقع و مستمر در آموزشگاه(مطابق برنامه تعیین شده) و خروج از آن در پایان ساعات مقرر

 • ۲- کارآموز موظف است مطابق برنامه تدوین شده از طرف آموزشگاه در برنامه های آموزشی(تئوری و عملی) حضور داشته باشد.

 • ۳- کارآموز موظف به رعایت بهداشت و نظافت شخصی و همکاری گروهی با سایر کارآموزان و مسئولین ذیربط (موسس ، مدیر و مربی) در امور زیر می باشد:

 • الف-پاکیزه نگه داشتن فضای آموزشگاه.

 • ب- انجام امور عمومی کارگاه آموزشی، از قبیل نظافت کارگاه و تجهیزات و لوازم آموزشی برابر استاندارد.

 • ۴- کارآموز موظف به استفاده از لباس مناسب و رعایت شئونات اسلامی باشد.

 • الف- کارآموز موظف است از پوشیدن لباس های تنگ و چسبان ، آرایش نامناسب و آشکار کردن موی سر و زینت آلات زنانه کاملا اجتناب نماید.

 • ب- انتشار و توزیع هرگونه کتاب، جزوه ، اطلاعیه ، بروشور ، لوح فشرده و سایر موارد مشابه غیر مجاز اکیدا ممنوع است.

 • مقررات مربوط به غیبت:

 • ۵- عدم حضور کارآموز در آموزشگاه در ساعات تعیین شده جهت فراگیری ، مهارت ، حرفه یا رشته معینی که قبلا در آن ثبت نام نموده است، غیبت محسوب می شود.

 • تبصره: در  مواردی که غیبت با اجازه قبلی آموزشگاه نباشد ارائه گواهی و یا مدرک معتبر الزامی است.

 • ۶- در صورت غیبت غیر موجه (بیش از ۳ روز یا ۵ جلسه ) در طول دوره و افت آموزشی کارآموز هیچ گونه حقی در مورد استفاده از ادامه دوره آموزشی و جبرانی نخواهد داشت و مسئولیتی نیز متوجه آموزشگاه نخواهد بود.

 • تبصره ۱: در صورتی که کارآموز به علت بی نظمی و غیبت یا تاخیر ورود و تعجیل در خروج قبلا تا ۲ اخطار داشته باشد و مجددا اقدام به غیبت غیر موجه یا بی نظمی نماید از آموزشگاه اخراج خواهد شد.

 • ۷- حداکثر زمان غیبت موجه ۲ ساعت در هر درس می باشد. در غیر این صورت گواهی نامه پایان دوره برای هنرجو / دانشجو صادر نمی گردد.
  پس از ثبت نام ، شهریه دوره ثبت نام شده تحت هیچ شرایطی مسترد نخواهد شد.
  آموزشگاه درباره نحوه و ترتیب ارائه دوره ها بر اساس دروس پیش نیاز برای ثبت نام و برنامه ریزی تشکیل کلاس ها مختار است.
  ثبت نام ها قابل انتقال به غیر نمی باشند.
  صدور گواهی نامه پایان دوره منوط به تایید توسط مدرس دوره است.
  آموزشگاه تعهدی در مورد نام مدرس های دوره قبل ندارد و حق انتخاب مدرسین با آموزشگاه است نه ثبت نام کننده.
  در صورت غیبت هنرجو / دانشجو در کلاس ثبت نام شده ، امکان حضور در کلاس دوره بعدی وجود ندارد و هنرجو / دانشجو جهت استفاده از کلاس دوره بعدی ، مجددا بایستی ثبت نام نموده و شهریه پرداخت نماید.

تغییر قوانین و مقررات

این وب سایت ضمن احترام به حقوق کاربران گرامی ، خود را مجاز می داند تا در صورت لزوم ، به گسترش و یا تعدیل بندهای این قوانین و مقررات اقدام نماید. بنابراین چه کاربران جدید و چه کاربران قدیم ملزم به رعایت مفاد جدید این توافق نامه خواهند بود.

 • ۸-از تاریخ تنظیم قرارداد به بعد در صورتی که کارآموز به هر دلیل یا علت از تحصیل در آموزشگاه و شرکت در کلاس های آن منصرف و توانایی و امکان شرکت در کلاس ها را قبل یا بعد از شروع دوره نداشته باشد، هیچ وجهی از شهریه ی دریافتی توسط آموزشگاه به کارآموز مسترد نخواهد شد و آموزشگاه به موجب قرارداد اختیار خواهد داشت که به هر گونه درخواست استرداد شهریه ، ترتیب اثر ندهند.

 • ۹- کارآموز موظف است در حفظ و مراقبت از وسایل خویش کوشش و توجه نماید و در حفظ و نگهداری اموال و تجهیزات و ساختمان آموزشی اهتمام ورزد.

 • تبصره: بدیهی است چنانچه کارآموز خسارتی به تجهیزات و وسایل کمک آموزشی و ساختمان واحد آموزشی یا سایر کارآموزان وارد آورد باید خسارت وارده را جبران نماید.

در صورت بروز هرگونه مشکل در سفارش با ایمیل و تلفن سایت تماس بگیرید . با تشکر

info@spaemadahmadi.com—— whatsapp: (+۹۸) ۹۲۲۷۶۱۲۸۲۶
بالا